13:47:25  2020-07-07  v28 22,2% Socker(Kg), 13320 FAB 02 21,9% Glukos1705(Kg), 7358 47,9% Glukos1487(Kg), 16094 * Fett 01(%), 38,8 * Fett 02(%), 0 0,77% G2 lösning 01(Kg), 25019,3℃ 0,44% G2 lösning 02(Kg), 10922,8℃